Fontsize
หน้าหลัก >> วีดิทัศน์ภารกิจรัฐมนตรี
วีดิทัศน์ภารกิจรัฐมนตรี
“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107 (8 มิ.ย. 2561)
อ่าน 10 ครั้ง
"เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน" รายการเดินหน้าประเทศไทย (2 พ.ค. 2561)
อ่าน 14 ครั้ง
ผลการสแกนม่านตาแรงงานประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ (19 เม.ย. 2561)
อ่าน 19 ครั้ง
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พาชมการทำงานของยุวแรงงาน ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน (19 มี.ค. 2561)
อ่าน 32 ครั้ง
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทย (16 มี.ค. 2561)
อ่าน 32 ครั้ง
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย (22 ม.ค. 2561)
อ่าน 69 ครั้ง
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน มอบนโยบายข้าราชการกระทรวงแรงงาน (4 ธ.ค. 2560)
อ่าน 98 ครั้ง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจปีงบประมาณ 2561 (31 ต.ค. 2560)
อ่าน 75 ครั้ง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวปาฐกถาขับเคลื่อน VISION ENDS เป้าหมายดำเนินงานปี 2561 (28 ก.ย. 2560)
อ่าน 85 ครั้ง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (22 ก.ย. 2560)
อ่าน 77 ครั้ง
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ปาฐกถาพิเศษ ASSA ครั้งที่ 34 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (25 ส.ค. 2560)
อ่าน 105 ครั้ง
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 97 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (30 มิ.ย. 2560)
อ่าน 126 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (28 มิ.ย. 2560)
อ่าน 148 ครั้ง
รมว.แรงงาน กล่าวสุนทรพจน์ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 219 ครั้ง
รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 239 ครั้ง
“May Day…ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower” (28 เม.ย. 2560)
อ่าน 224 ครั้ง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มอบนโยบาย 10 เมษายน 2560 (20 เม.ย. 2560)
อ่าน 222 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน (19 ม.ค. 2560)
อ่าน 629 ครั้ง
ผลงานกระทรวงแรงงาน 2 ปี 6 เดือน (18 ม.ค. 2560)
อ่าน 392 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เว็บไซต์ http://minister.mol.go.th สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1506