Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คุยกับรัฐมนตรี

รายละเอียด

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน

หน้าหลัก ฟอรั่ม คุยกับรัฐมนตรี พนักงานทดลองงานไม่ได้รับวันหยุดตามประเพณี

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #8216
  kk 8216

  พนักงานเข้าใหม่(ทดลองงาน) ไม่ได้รับสิทธิในวันหยุดประเพณี เช่น วันอาสาหบูชา วันแม่ บริษัทสามารถทำได้หรือไม่ครับ

  #8314
  mpsclb_mol6 8314

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๕ ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๓ วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดประเพณีในวันทำงานถัดไป
  ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้
  กรณีดังกล่าวหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างเรื่องวันหยุดตามประเพณี ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่/จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร. 02-2457020 สายด่วน 1546

  #10000
  admin
  Keymaster
  10000

  ทดสอบ

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
TOP