Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาแรงงานลงพื้นที่ ‘ระยอง’ จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ปั้นคนคุณภาพหนุน ‘อีอีซี’

TOP