Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“พิพัฒน์” มุ่งความปลอดภัย ลูกจ้างในองค์กร จัดอบรมกู้ชีพพื้นฐาน ใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(AED)

pll_content_description

    “พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน มอบหมาย สสปท. จัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 100 คน ของกระทรวงแรงงาน เพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น พร้อมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากบริษัท แอลโคเทค จำกัด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิต

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” (Emergency First Aid Basic Life Support Training) ให้แก่บุคลากรในกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 100 คน ของกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยประสานผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากร

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงแรงงานจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกท่าน ว่าเราสามารถดูแลกันและกันได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการกู้ชีพเบื้องต้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดอาการฉุกเฉิน เช่น การหยุดหายใจหรือการหมดสติ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและทันเวลา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คอยดูแลบริเวณกลางแจ้ง อาจจะพบคนเป็นลม เกิดอาการฮีทสโตรก เพราะอากาศร้อนจัด ก็สามารถจะช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล ดังนั้นการอบรมนี้ จึงมีประโยชน์กับทุกคน

    พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) จาก บริษัท แอลโคเทค จำกัด นำโดยนายอภิรัฐ รัฐวินิจ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจและโครงการ ตัวแทนคุณปภัสรินทร์ ฉัตรศรัณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลโคเทค จำกัด และ นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

    “กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจนี้ นอกจากจะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานแล้ว ที่สำคัญจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับกระทรวงแรงงานด้วย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภาวะอาการหัวใจหยุดทํางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานที่ผ่านการอบรมการใช้งานเครื่องนี้มาแล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้”นายพิพัฒน์ กล่าว

  ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน สสปท. ขอเชิญชวนสถานประกอบการทุกแห่งร่วมกันรณรงค์สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย หากท่านต้องการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมหรือเครื่องมือสำหรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กรุณาติดต่อ สสปท เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุด ติดต่อเราได้ที่ https://www.tosh.or.th/ หรือโทร 02-448-9111 เพื่อเริ่มต้นความปลอดภัยที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

Tags:

TOP