Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“พิพัฒน์” เตรียมยกระดับ รปภ. 4แสนนายกำหนดมาตราฐาน “อัพสกิล” เพิ่มรายได้ หารือ สตช.- กองทัพ เพื่อช่วยจัดอบรมแผนเผชิญเหตุ

pll_content_description

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.วัชรพล บุษมงคล อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและเพิ่มสวัสดิการให้กับกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ โดยได้มีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการ up skill โดยการอบรมทักษะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่างๆ กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และได้รับค่าจ้างตามทักษะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ และลดอัตราการเปลี่ยนอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ด้วย

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมและให้ความรู้กับสถานประกอบการถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการประกันสังคม เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา และค่าแรงขั้นต่ำอีกด้วย

“พนักงานรักษาความปลอดภัย ควรได้รับค่าแรงที่มากกว่ามาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก มีความรับผิดชอบสูง และมีช่วงเวลาในการทำงานที่มาก ซึ่งหากส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ จะเป็นการเพิ่มรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ ซึ่งจากการหารือกันกับสมาคมฯ ในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจ โดยในเรื่องการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมนั้น ผมยินดีรับไปหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกองทัพ ผมยืนยันว่าอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานและเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เราพร้อมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวกับกระทรวงอื่นๆ ผมยินดีที่จะประสานพูดคุยให้ เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้าน ดร.วัชรพล บุษมงคล อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่กว่า 400,000 นาย ซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งท่านยินดีและรับปากที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ รวมทั้งดูแลสิทธิสวัสดิการเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Tags:

TOP