Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ ลงสงขลา พัทลุงเยี่ยมกลุ่มอาชีพ พบปะอาสาสมัครแรงงาน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ช่วยชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้

TOP