Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง‘ที่ปรึกษา’มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จ.เพชรบุรี จูงใจนายจ้างมีระบบแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการดูแลลูกจ้างที่ดี

TOP