Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.เฮ้ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการทำข้าวกล่อง และคนงานในแคมป์ก่อสร้างย่านลาดพร้าว

TOP