Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงานยันเดินหน้าขึ้นค่าจ้าง 300 บ. ให้ครบทั่วปท.

TOP