Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงานรับฟังข้อมูลนายจ้าง นำไปศึกษาเพิ่ม ขอทุกฝ่ายช่วยกัน คืนความสุขให้เกาะพะงัน

pll_content_description

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เกาะพะงัน ‘พบ’ภาครัฐ – เอกชน ผู้ประกอบการในเกาะพะงัน เกาะเต่า ตรวจศูนย์วันสต็อป เยี่ยมสถานประกอบการ เผย ก.แรงงานต้องทำงาน 2 อย่าง ทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการและสร้างแรงงานจูงใจให้คนไทยมาทำงาน พร้อมแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย แนะผู้ประกอบการต้องสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยากมาทำงานด้วย การย้ายงานต้องมีสัญญาจ้าง ดูแลคนไทยเป็นเรื่องหลัก ทำตามกติกา ช่วยกันคืนความสุขให้เกาะพะงัน งาน ก.แรงงาน คือ ทำให้คนไทยมีงานทำ ให้แรงงานต่างด้าวมีระเบียบถูกต้อง ด้านปลัดแรงงาน เชิญนายจ้างเร่งดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้ทันก่อน 31 ตุลาคมนี้ การดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว


Preview

Download Images

          พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภารกิจพบปะ-เเลกเปลี่ยนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พะงันบุรี รีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวบนเกาะพะงัน โดยกล่าวว่า ประเด็นหลักที่มาพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ก็เพื่อได้มีโอกาสโดยตรงในการได้รับฟังขัอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อนำไปศึกษารายละเอียดถึงแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  สำหรับเรื่องการบริหารแรงงานต่างด้าวนั้น ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและนายกรัฐมนตรี ให้วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันสิ้นสุดของการจดทะเบียน หลังจากที่ได้เปิดให้บริการมาราว 5 เดือน ทั้งนี้หลังจาก 31 ตุลาฯ จะมีแรงงานต่างด้าว 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่จดทะเบียนแล้วและกลุ่มที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยกลุ่มที่ยังไม่จดทะเบียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป          
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้กระทรวงแรงงานต้องทำงาน 2 อย่าง คือ แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไร และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยมาทำงาน ส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ถ้าเฉพาะพื้นที่ก็แก้ไขเฉพาะพื้นที่ เพราะเกาะพะงัน เกาะเต่า เป็นพื้นที่เฉพาะพิเศษ อนาคตต้องมีการพัฒนา การแก้ไขปัญหาบางครั้งลำพังภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ได้ สถานประกอบการต้องสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยากมาร่วมงานด้วย เกิดการพัฒนาร่วมกัน สำหรับ กระทรวงแรงงานคงต้องดูเรื่องข้อกฎหมาย นโยบายก่อน วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่เราต้องเปลี่ยนผ่านทางที่จะเดิน โดยการให้โอกาสผู้ประกอบการเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ในระยะยาวคงต้องสร้างแรงงานจูงใจให้คนมาอยู่ที่นี่ แต่ถ้าไม่ได้คงต้องทำให้ดีที่สุด การย้ายงานต้องมีสัญญาจ้าง หากไม่มีก็จะต้องส่งกลับประเทศ เรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นงานเกี่ยวข้องกับหลายส่วน และมีผลต่อความมั่นคง การดูแลแรงงานต่างด้าวจึงต้องเหมาะสมพอดี ให้คนไทย 60 ล้านคนได้สบายใจด้วย ส่วนแนวคิดที่ผู้ประกอบการจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมนั้นถือเป็นเรื่องดี สร้างกติกาที่ยอมรับร่วมกันเป็นมาตรฐาน เเละทุกฝ่ายควรคำนึงด้วยว่าได้นำทรัพยากรของชาติบ้านเมืองมาใช้ในการประกอบ อาชีพ ทำธุรกิจ ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา และหากเกิดปัญหาขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องเข้ามาดูแล
         ” ต้องดูแลคนไทยเป็นเรื่องหลัก ต้องทำตามกฎหมายกติกา การขาดแคลนแรงงานเป็นเหมือนกันทั้งโลก วันนี้ถ้าผู้ประกอบการอยากได้แรงงานสามารถติดต่อจัดหางานจังหวัดได้โดยตรง ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการ  เรามาร่วมคืนความสุขให้เกาะพะงัน ใครประพฤติมิชอบก็ต้องดำเนินการ โจทย์ของกระทรวงแรงงานวันนี้ทำอย่างไรให้คนไทยมีงานทำ ทำอย่างไรให้แรงงานต่างด้าวมีระเบียบที่ถูกต้อง”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า 
           นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่มาตรวจศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One – Stop – Service- Center) ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ซึ่งผลการดำเนินการเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนจำนวน 1,025 ราย นับว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนนายจ้างในสถานประกอบกิจการรีบนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย หากผู้ประกอบการนายจ้างรายใดไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวหรือให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะเราต้องดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและคนไทย 
        
                                        ——————————–


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
18 ตุลาคม 2557

Tags:

TOP