Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ยัน “เอาโควิดอยู่” ใช้โมเดลสมุทรสาคร แก้คลัสเตอร์สมุทรปราการ รมว.แรงงาน ยัน “เอาโควิดอยู่” ใช้โมเดลสมุทรสาคร แก้คลัสเตอร์สมุทรปราการ

TOP