Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รองนายกฯ ย้ำ ดูแลแรงงานทุกประเภท ยกระดับฝีมือ กำหนดยุทธศาสตร์ทันสมัย

pll_content_description

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงานต้องดูแลแรงงานทุกประเภท สนับสนุนสวัสดิการตามความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน กำหนดยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย ยกระดับฝีมือแรงงานให้มีฝีมือ ใช้ภาษาสื่อสารกับนายจ้างได้ ชี้แจงการบริหารกองทุนประกันสังคมให้สังคมรับรู้ ฝากแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเคารพกฎหมาย มีจริยธรรมในการทำงาน เก็บเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว นำรายได้เข้าประเทศ ด้าน ‘รมว.แรงงาน’ ชู 4 ภารกิจสำคัญ คนไทยมีงานทำทุกคน แก้ไขปัญหาต่างด้าวเป็นระบบ บริหารราชการที่ดี และเผยคืบหน้าแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ
Preview

Download Images

             พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่อยู่ในด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งดูแลแรงงานด้วยกันหลายประเภททั้งแรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างประเทศ ที่เข้ามา ซึ่งปัจจุบันต้องถือว่าแรงงานที่มีฝีมือที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีมากมาย อย่างไรก็ตามแรงงานไทยในปัจจุบันเป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และมีฝีมือในระดับโลก จนแรงงานของไทยได้ยกระดับเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ตามที่ได้รับชมวีดิทัศน์การนำเสนอภารกิจ โครงสร้างและแผนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานนั้นทุกอย่างจะมีรายละเอียดอยู่แล้ว เชื่อว่าถ้าทำตามนี้ ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า เพราะเรารู้ว่าแรงงานอยู่ที่ไหนบ้าง มีประเภทใดบ้าง ทั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ แรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างประเทศที่เข้ามา จึงสามารถควบคุมแรงงานได้และสนับสนุนความต้องการแรงงานของนายจ้างได้ แรงงานทุกประเภททุกระดับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศเพราะสนับสนุนโครงสร้างของประเทศต้องให้ความสำคัญกับแรงงานทุกประเภท กระทรวงแรงงานต้องดูแล ต้องรู้รายละเอียดว่าแรงงานอยู่ที่ไหนบ้าง ต้องเสริมความรู้ให้เขา เป็นเรื่องของข้าราชการที่จะให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของสวัสดิการ การอำนวยความสะดวก ทำความเข้าใจว่าเขาเป็นแรงงานประเภทไหนเพื่อเขาจะได้ภูมิใจในวิชาชีพ แต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงานด้วย
            รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดยุทธศาสตร์แรงงานมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทันสมัยไปโดยตลอด อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องการยกระดับฝีมือแรงงานเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งทุกวันนี้กระทรวงแรงงานก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้แรงงานยังมีความสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐของประเทศอย่างยิ่ง เพราะว่าถ้าแรงงานทุกประเภทเข้าใจว่าตนเองอยู่ในระดับไหน และควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับต่ำ ระดับกลาง ระดับสูง จึงไม่มีความจำเป็นว่าแรงงานจะต้องมีความรู้จนถึงขั้นจบปริญญาตรี โท เอก แค่มีฝีมือและมีภาษาในการที่จะสื่อสารกับนายจ้างได้ ทั้งนี้แรงงานต้องทำให้นายจ้างมีความเชื่อมั่นว่าแรงงานทั้งหมดสามารถสนับสนุนให้นายจ้างดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามการวางยุทธศาสตร์แรงงานถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ที่จะกำหนดว่าแรงงานไทยต้องเป็นไปในทิศทางไหน ควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทันต่อโลกซึ่งพัฒนาไปด้วยความรวดเร็ว เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนการดำเนินการของกองทุนประกันสังคมที่มีการพูดถึงมากในสังคม เนื่องจากเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีเงินมากกว่า 1.1 ล้านล้านบาทโดยประมาณ จึงต้องชี้แจงให้สังคมรับรู้เพราะเกี่ยวข้องกับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ ทุกคนต้องเดินตามกฎหมาย ข้อบังคับ มิฉะนั้นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้  
          จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ภารกิจและผลงานกระทรวงแรงงาน และพบปะเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนพร้อมชมผลงานและผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ และมอบโอวาทแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ไปทำงานต่างประเทศ ขอให้นำประเทศไทยไปด้วย เพราะทุกคนถือเป็นตัวแทนประเทศไทย เพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายของเขา เราทำไม่ได้ เรื่องจริยธรรมมีความสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน ต้องมีจริยธรรมในการทำงาน การทำงานในภาคเกษตรซึ่งทุกคนมีความชำนาญอยู่แล้ว เมื่อได้ผลตอบแทนมาจะได้ช่วยดูแลครอบครัว ดูแลพ่อแม่ และขอฝากชื่อเสียงของประเทศไทยไปกับทุกคน ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ไม่เอาความต้องการของตัวเราเป็นหลัก จึงขอให้ทุกคนเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง และถือเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของตนเองอีกด้วย
           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การทำงานของกระทรวงแรงงานขณะนี้มีอยู่ 3 ประการ คือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ และสร้างความรักความสามัคคี เร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งงานในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ส่วนการดำเนินการภารกิจที่สำคัญในปี 2558 มีอยู่ 4 เรื่อง คือ 1)คนไทยทุกคนมีงานทำ โดยการจัดตั้ง Smart Job Center ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งความสำเร็จจะอยู่ที่ความศรัทธาของนายจ้าง ซึ่งจะมีความพร้อม 40 % ภายใน 31 ธันวาคม 2557 ส่วนระบบ e- Job ขณะนี้ระบบซอฟแวร์ทำเสร็จแล้ว หลังจากนี้จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป 2)การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน นำเข้าแรงงานต่างด้าวส่วนที่ขาดแคลนตามความจำเป็นโดย ระบบ G to G เพื่อมองถึงความต้องการแรงงานในระยะยาว 3)การบริหาราชการที่ดีโดยสร้างจิตสำนึกค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่งเสริมข้าราชการที่ดีเข้าสู่ตำแหน่ง หยุดยั้งการประพฤติมิชอบในเรื่องค่าหัวคิว และการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ละเลย และปรับปรุงบอร์ดประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะได้ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีมีการรณรงค์ภายใต้ชื่อ หลักธรรมะฝึกจิตพิชิตใจเข้ามาช่วยเสริมสร้างทัศนคติ และ 4)การแก้ไขกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4 ฉบับ คือ1)ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ….. ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ในวาระ 2  และ 3 แล้ว จากนั้นรอ 90 วัน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 2)พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ขณะนี้ผ่าน สนช. ในวาระ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมาธิการวิสามัญจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่7 พฤศจิกายนนี้ ก่อนนำเข้า สนช.พิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป 3)ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. และ 4)ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. …. ทั้งสองฉบับขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุม ครม.แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
———————————
 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
5 พฤศจิกายน 2557

Tags:

TOP