Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘เผดิมชัย’ ย้ำไทยดูแลแรงงานทุกกลุ่ม ชี้ขึ้นค่าจ้าง 300 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

TOP