Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กฎที่ว่า ที่ทำงาน สถานพยาบาลของศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์ เนื่องจากมีกฎในการทำงาน สายนาทีละ 20 บาท (ซึ่งมากกว่าค่าแรงที่จ้างงาน) และกฎที่มาทำงาน จะมีการหัก สองพันบาทเป็นเวลาหนึ่งปี (ไม่มีเอกสารในการหักและแจ้งระหว่างที่ทำงาน)มัดมือชก มาทำงานและบอกกฎ ว่าต้องหัก …รวมทั้งให้เซ็นท์เอกสารไม่เป็นธรรม ว่าถ้าทำงานในธุรกิจด้านเดียวกันลูกจ้างจะถุกปรับหนึ่งแสนบาท..รวมทั้งไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงในการทำเอกสารจ้างงานค่ะ ซึ่งรายละเอียดได้ร้องเรียนไปแต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงอยากให้ตรวจสอบด้วยค่ะ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพื้่นที่ สวัสดิการ พื้นที่ 2…ที่แจ้งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ลำเอียงฝ่ายนายจ้าง

TOP