Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กราบสวัสดีครับท่าน ผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานจัดหางาน วุฒิ ปวส. ครับ ผมมีเรื่องเรียนอยากให้ท่านเห็นใจลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส. ด้วยครับ เนื่องจากการปรับขึ้นฐานล่าสุดปรับขึ้นเป็นเก้าพันสามแล้ว แต่ทางหน่วยงานตั้งสังกัดแจ้งว่าวุฒิ ปวส. ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าครองชีพอีกพันห้าร้อย ผมอยากให้ท่านเห็นใจลูกจ้างระดับต่ำอยากพวกผมบ้างครับ มันไม่มีความยุติธรรมเลยครับ แตกต่างกับ วุฒิ ป.ตรี กับตั้งหกพัน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พวกผมทำงานมากกว่า วุฒิ ป.ตรี หลายๆ คนในหน่วยงานด้วยซ้ำครับ ซึ่งหน่วยงานอื่นๆ เค้าได้กันหมื่นสองหมดแล้ว ผมขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าครองชีพด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

TOP