Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กราบเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระผมเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานครับ ขณะนี้กระผมมีเรื่องเดือดร้อนครับ คือ กระผมและเพื่อนๆพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน ไม่ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวจำนวนเดือนละ 1,500 บาท มา 2 เดือนแล้วครับ และขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณใหม่นี้ยังไม่ได้รับการปรับขึ้นเลยครับ กระผมได้โทรไปสอบถามส่วนงานที่เกี่ยวข้องคือกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับการชี้แจงว่าเนื่องจากว่ารองอธิบดี 2 ท่าน คือ ท่านไพรัช ลำยอง และท่านปกรณ์ อมรชีวิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น จึงทำให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ไม่แน่ใจว่าชื่อ คกก.ถูกต้องรึเปล่า) ซึ่งมีอธิบดี รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน และ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม แม้ขณะนี้มีตำแหน่งรองอธิบดีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประชุมได้ เพราะรองอธิบดีไปราชการ จะประชุมได้ก็น่าจะประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ถ้าเป็นดังนี้พวกผมจะได้รับค่าครองชีพประมาณปลายเดือนมกราคม ก็เท่ากับว่าพวกเราจะได้รับค่าครองชีพชั่วคราวและมีเงินตกเบิกถึง 3 เดือน ซึ่งกระผมเองเป็นพนักงานราชการ ที่ดำรงชีพด้วยเงินเดือนเพียงอย่างเดียว มีรายได้พอใช้จ่ายเพียงเดือนชนเดือน ถึงแม้พนักงานราชการจะมีค่าตอบแทนมากกว่าข้าราชการ 20 เปอร์เซนต์ แต่ด้วยความที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ทำให้มีภาระต้องจ่ายค่าเช่าห้อง การที่เงินค่าครองชีพต้องตกเบิกถึง 3 เดือนนี้ ทำให้การดำรงชีพในแต่ละเดือนขัดสนมาก เพราะผมไม่ได้มีเงินเก็บเลยครับ และฐานะครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ในระหว่างนี้ต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายและต้องเสียดอกเบี้ยครับ แม้ว่าครบ 3 เดือนแล้วจะได้เงินตกเบิกมามาก แต่เงินส่วนนั้นคือหนี้สินครับ สำหรับผมแล้วเงิน 1,500 บาท ถือว่ามีค่ามากครับ ผมมานึกเสียใจว่าการที่ผู้บริหารย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่กลับทำให้ผู้น้อยอย่างพวกเราต้องได้รับความเดือดร้อน แบบนี้ยุติธรรมหรือเปล่าครับ ผมยังนึกว่าท่านรัฐมนตรีจะทราบเรื่องนี้หรือเปล่าครับ ว่าการทำให้มีตำแหน่งรองอธิบดีว่างในกรมนานๆ จะทำให้ผู้น้อยอย่างพวกเราเดือดร้อนครับ ผมชั่งใจอยู่หลายวัน จึงตัดสินใจมาเรียนให้ท่านทราบดีกว่าครับ เพราะผมเดือดร้อนจริงๆ กระผมอยากจะขอความกรุณาท่านช่วยเยียวยาแก้ไขครับ อย่างน้อยปลายเดือนธันวาคม นี้ ขอให้ค่าครองชีพและเงินตกเบิกออกก่อนก็ยังดีครับ อย่าให้ถึงกับต้องข้ามปีไปปีหน้เลยครับ ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ เป็นอย่างสูงครับ ..จากพนักงานราชการตาดำๆ.. ท่าน รมว.ไพฑูรย์ แก้วทอง คือที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราครับ

TOP