Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอยกเป็นกรณีนะครับ 1. นายAทำผิดกฎบริษัทในเรื่องการเล่นมือถือในระหว่างควบคุมกระบวนการผลิต ในเวลาต่อมานายAทำผิดกฎในเรื่องการมาสายโดยไม่มีการโทรแจ้ง และเวลาต่อมานายAได้ทำผิดกฎแบบไม่ร้ายแรงอีกหลายเรื่อง แต่เป็นคนละเรื่องกัน(เป็นการกระทำผิดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆ) คำถาม ในกรณีนี้ผมทำได้แค่การตักเตือนด้วยวาจาทุกเรื่องเลยหรือไม่ครับ หรือทำการออกใบเตือนได้ 2.จากข้อที่1 การเตือนด้วยวาจาและการออกใบเตือนจะถูกนับเป็น0ทั้งหมดเมื่อครบกำหนด1ปี คำถาม ในข้อ2ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ เช่น ถ้าวันที่5เมษา ผมเตือนด้วยวาจาในเรื่องเล่นมือถือขณะคุมการผลิต ในวันที่16 พฤษภาปีต่อมา ผมพบว่าเขาเล่นอีก ผมก็ต้องเตือนด้วยวาจาใหม่อีกรอบหรอครับ หรืออย่างไรครับ ขอบคุณครับ ปล. แผนกของผม การเตือนด้วยวาจาทุกครั้งจะมีการจดบันทึกและให้พนักงานเซ็นครับ

TOP