Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเซิญท่านมาตรวจสอบ โรงงานเอแพ็คพลาสติก ที่สมุทรสาคร ไม่จ่ายค่าแรง นาน4เดือนแล้ว

TOP