Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ตั้ง 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี เงินเดือน 6140บาท ตามที่มีประกาศให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดอุดรธานี เริ่ม 1 เมษายน 2555 คือ 239 บาท แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลดังกล่าวยังไม่ปรับค่าแรงขั้นต่ำตามที่มีประกาศเลย ขอความกรุณาให้กระทรวงแรงงานช่วยดูแลด้วย

TOP