Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คือบริษัทนี้ฐานเงินเดือนวุฒิปอตรีสูงสุดได้12000 เด็กใหม่จบปอตรี แต่คนเก่าจบ ปวช ปวส ดันรู้ไม่พอใจ จึงรวบตัวกันเเอนตี้เเละขอขึ้น อย่างงี้บริษัทมีสิทธิลดเงินเดือนคนใหม่มั้ยคะ

TOP