Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คืออยากสอบถามที่มาของข้อบังคับนี้ ว่ามาจากไหน มาตรฐานอะไรเป็นตัววัด เนื่องจากด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ต้องเข้าใจคนทำงานด้วยนะครับ ว่าบางคนอาจจะต้องการเงินหรือต้องการวันหยุดเพิ่ม เช่น จากเดิมทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์ 1 วัน(เป็นปกติ) แต่บางสัปดาห์อยากทำโอทีวันอาทิตย์ เพื่อเอาไปใช้หยุดชดเชยแทนในสัปดาห์ถัดไปใันวันเสาร์-อาทิตย์ 2 วันติด แต่ทำไม่ได้ เพราะกฎหมายแรงงานไม่ให้ทำ ทำไมไม่เป็นแบบสมัครใจอ่ะครับ คือใครอยากทำก็ได้ แต่ห้ามบริษัทบังคับทำโอทีเด็ดขาด มันไม่ค่อยเป็นธรรมกับคนที่ต้องการเงินหรือวันหยุดที่ติดต่อกันบ้าง เพื่อกลับบ้าน เพราะวันเดียวมันทำอะไรไม่ได้จริงๆ

TOP