Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ซึ่งหากว่าทางผมมีนายจ้างที่รับผมเข้าทำงานยังประเทศนั้นแล้ว หลังจากนี้ ทางนายจ้างจะต้องทำยังไงบ้างครับ แล้วทางตัวผมเองจะต้องทำยังไงบ้างครับ เพื่อนผมซึ่งโดนจับส่งกลับมาประเทศไทย เรื่องการอยู่เกินวิซ่า ทีนี่หากนายจ้างคนเดินนี้ต้องการเพื่อนผมกลับไปทำงานอีก แบบถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนผมคนนี้สามารถไปได้มั้ยครับ ขอบคุณ ครับ

TOP