Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันอยากทราบว่าปัจจุบันมีการจ้างแรงงานในอัตตาค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่คะ เพราะว่าปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ได้รับเงินเดือน 5400บาท แล้วมีค่าService Chargeให้อีกประมาณ 2000บาท ไม่ทราบว่าเงินเดือนที่ได้จะเป็นไปตามกฏหมายแรงงานที่ควรจะได้รับรึเปล่าคะ

TOP