Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันเป็นพนักงานรายวัน ที่ทำงานดิฉันกำหนดให้ทำงานวันละ 8.5 ชม.คือเริ่ม 8.00-17.30น. พักเบรค 30 นาที เริ่มทำโอทีเวลา 18.00น.-20.30น. โอที 2.5 แต่เวลาคิดโอที จะใช้วิธีการคิดโอทีเอาค่าแรงรายวันตั้งหารด้วย 8.5(ค่าแรงรายวัน/8.5) วิธีการคิดดังกล่าวถูกต้องมั้ยคะ

TOP