Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ HR บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสมุทรสาครค่ะ สอบถามเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ กำนดให้เป็น 300 บาท มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 นี้ แล้วหากมีพนักงาน เงินเดือนที่ มีรายได้น้อยกว่า พนักงานรายวัน เช่น ตอนนี้ ค่าแรงรายวันอยู่ที่ 215 บาท/วัน รวมทั้งเดือนของพนักงานรายวัน = 215×26=5,590บาท และพนักงานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 7000 บาท และหากปรับค่าแรงรายวัน เป็นวันล่ะ 300 ซึ่งจพทำให้ค่าแรงรายวัน มีรายได้เยอะกว่าพนักงานรายเดือนบางคน ตรงนี้ ทางบริษัทควรปรับรายเดือนเพิ่มด้วยหรือไม่ พนักงานที่จบปริญญาตรี ต้องปรับเป็นที่ 15,000บาทด้วยหรือไม่ เนื่องจากในประกาศ เห็นเฉาพค่าแรงขั้นต่ำรายวัน หากค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น แน่นอนว่า องค์กรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางรัฐบาลจะช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง ขอบคุณมากค่ะ

TOP