Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดิฉันได้มีการสมัครงานที่บริษัทใหม่โดยที่ยังมิได้ออกจากงานที่บริษัทเดิม และเมื่อผ่านการสัมภาษณ์และมีการตอบรับจากบริษัทใหม่ โดยมีจดหมายยืนยันทางอีเมล์ และมีการพูดคุย ยืนยัน ทำควมเข้าใจกันทางโทรศัพท์อีกครั้ง โดยให้ดิฉันยื่นเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมได้เลยทันที เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การลาออกที่บริษัทเดิมในเงื่อนไขแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน แต่เมื่อดิฉันแจ้งลาออกจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทกลับติดต่อมาให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากต้องให้ทางผู้ใหญ่พิจารณาอีกครั้ง จึงขอเรียนถามว่า ถ้าเกิดว่า ทางบริษัทใหม่ปฏิเสธรับดิฉันเข้าทำงาน ซึ่งดิฉันก็จะตกอยู่ในภาวะตกงานไปโดยปริยาย แล้วอย่างนี้ดิฉันควรจะทำอย่าง บิษัทใหม่ควรมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

TOP