Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตกงานมา3เดือนละคับอยากมีงานทำครับแต่วุฒิน้อยเลยหางานยากมากอยากใด้งานทำใกล้ๆบ้านงานอะไรก้อใด้ครับ..ขับรถ พนักงานคลังสินค้าตอนนี้เครียดมากภาระหนี้สินเยอะอยากขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เบอร์โทรติดต่อ 0846119052

TOP