Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตอนนี้มาเป็นลูกจ้างเหมาทำงานในส่วนของสำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งซึ่งทำในสายงานของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งที่เทศบาลบาลแห่งนี้มีงานเยอะมาก อาทิ การจัดทำวารสาร/จะต้องเก็บภาพและวีดีโอต่างๆที่มีงานตั้งแต่ต้นปีจนจบปีของทุกกองต่างๆ งานประชุม การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว การเก็บภาพการประชุม ทุกอย่างที่มีการติดต่อกับส่วนงานราชการอื่นๆต้องรู้หมด วันหยุดก็ต้องอยู่เฝ้าที่ศูนย์ไม่ได้หยุด ส่วนค่าตอบแทนมีแต่อัดตราค่าจ้างที่เหมาให้ 9000 บามต่อเดือน เสาร์อาทิตย์แทบไม่มีหยุด แค่อยากเรียนร้องให้ทางหน่อยงานหันมามองความสำคัญของว่าปัจจุบันเราทำงานกับแบบไม่มีเวลาให้ครอบครัว มีปัญาหาทางบ้านกันหนด อยากให้ทางหน่อยงานช่วยพิจารณาในความสำคัญลูกจ้างเหมา แค่อยากวอนขอให้หันมาดูแลเรื่อสวัสดิการเราบ้าง ไม่ต้องถึงขนาดเท่ากับข้าราชการ แต่ให้เราบ้าง เราก็ต้องกินต้องใช้ ป่วยได้เจ็บเป็นเหมือนท่าน ทำงานหนักกว่าท่าน ไม่มีเวลาพักผ่อนหรืออยู่กับครอบครัวเหมือนท่าน ฝากเรื่องช่วยดูแลหรือออกมาให้เราบ้างขอเป็นเสียงหนึ่งที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากด้านมืดของกฎหมาย และถูกเอาเปลียบจากช่องโหล่ของกฎหมายไทยอย่างมาก

TOP