Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถาม… ขอเรียนถามว่าที่ขึ้นเงินเดือน 1.5 หมื่น ของทั้ง 5 กลุ่มนี้ทั้งที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และทหาร อยากทราบว่าที่เป็นลูกจ้างภาครัฐที่จบ ป.ตรี รวมถึงจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างโครงการต่างๆ นี้ได้ 1.5 หมื่นหมดทุกคนไหมครับ ถ้าไม่ได้…อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยน่ะครับ พวกรากหญ้าอย่างพวกผมจะตายกันหมดแล้ว..และคนที่ทำงานจริงๆๆๆจังๆๆก็มีแต่ลูกจ้างทั้งนั้น ช่วยก้อช่วยให้มันทั่วถึงหน่อยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ ตอบ…พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 มิให้ใช้บังคับแก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปของหน่วยงานดังกล่าว ท่านสามารถปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โทร. 02-2459570 …ผมเห็นด้วยกับคำถามนี้นะคับ และมันน่าจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังด้วยนะครับ…แต่ผมไม่เห็นด้วยเลยที่ท่านตอบคำถามได้แค่นี้ (เค้าเดือดร้อนเค้าถึงมาร้องเรียนต่อคุณ แต่คุณตอบได้แค่เนี๊ยะ)…ทุกวันนี้คุณไปบีบเอกชน แต่คุณกลับไม่มาดูแลลูกจ้างของคุณเลยยยย …หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปของหน่วยงานดังกล่าว…แล้วถ้ามันเป็นหน่วยงานภาครัฐละคับใครจะช่วยพวกผม…ถ้าไม่พึ่งท่านรัฐมนตรี…ขอถามหน่วยคับบบบเจ้านายยยยย… …ขอบคุณ…

TOP