Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถูกนายจ้างลดเงินเดือน ซึ่งเข้ามาทำงานครั้งแรก ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน แต่นายจ้างลดเงินเดือน โดยบอกว่า เป็นการปรับววันทำงาน จาก 6 วันเป้น 5 วัน นายจ้างทำแบบนี้ได้ไหมครับ ซึ่งตามสัญญาการเข้าทำงานนั้น เป็นการรับค่าจ้างเป็นรายเดือน

TOP