Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำงานมาที่นี่ก็หลายปีแล้ว ที่ทำเพราะไม่มีที่จะไป จำต้องทนอยู่เพื่อหากินไปวัน ๆ บริษัท บิ๊กบุ๊ค101 จำกัด ไม่ให้ความเป็นกลางในเรื่องของค่าจ้างแรงงาน เวลาทำงาน เวลาทำงานล่วงเวลา วันหยุดประจำปี ไม่มีอะไรถูกต้องตามกฎหมายแรงงานสักอย่าง ดังนี้ พนักงานมีอยู่ประมาณ 46 คน ประมาณนะ ทำงานแบ่งเวลาเป็น 7.30-17.30 8.00-18.00 และ 9.00-19.00 รวมเวลาทำงานก็ผิดแล้ว เขาทำกันวันละ 9 ชม. รวมเวลาพัก แต่ที่นี่ทำ 10 ชม.รวมเวลาพัก วันหยุด ให้หยุด วันใดวันหนึ่ง ในสัปดาห์ อันนี้ล่ะถูก แต่วันหยุดประจำปีนี่ซิ สับสนไม่รู่ว่านายจ้างทำถูก หรือแกล้งไม่รู้เพราะคิดว่าพนักงานโง่ก็ไม่รู้ ก็คือ เขากำหนดให้ 13 วัน เป็นวันหยุดประจำปี ซึ่งไม่ถูกหักค่าแรง แต่ที่นี่ ปีใหม่ปิดร้าน ให้หยุด 1 วัน สงกรานต์ปิดร้านให้หยุด 3-4 วัน แรงงาน ปิดร้านให้หยุด 1 วัน รวมเป็น5-6 วัน แล้ว ทีนี้ถ้าใครลางานอีก ไม่ว่าลาป่วย ลาคลอด ลากิจ พ่อแม่ญาติตาย กี่วันก็ช่างถ้ารวมกันกับวันปิดร้านเกิน 13 วัน เป็นวันที่ 14 ก็ต้องโดนหักเงิน 1 แรง โกงกันเห็น ๆ พูดอะไรก็ไม่ได้ ยิ่งถ้าพูดมาก ก็โดนหนักหาว่าหัวแข็ง ส่วนเรื่องค่าแรงล่วงเวลางาน ก็คิดให้ชั่วโมงละ 25 บาท ถ้ามาทำวันหยุดตัวเองให้แรงแรงเดียวปกติ ไม่มีความหมายพิเศษอะไรเลย เวลามาสายก็หักเงินนาทีละ 1 บาท แต่พอทำงานให้เกินเวลาไม่เห็นคิดอะไรเลย เวลาพักเที่ยงบางครั้งพักไม่ถึง 1 ชม.ด้วยซ้ำ พักแค่ 30-45 นาที เอง ทำงานเหนื่อยจะตาย ยังกะทาสสมัย ร.5 สวัสดิการก็ไม่เป็นธรรมกับพนักงาน ลาพักร้อนก็ไม่มี ถ้าหน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจเองจะพบวว่าไม่มีความถูกต้องในนี้เลย อยากให้มาตรวจสอบกันบ้าง แต่ถ้ามาอย่ามาแบบเปิดเผย เพราะมาแบบนี้จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง จะได้แต่ข้อมูลที่ถูกสร้างถูกแต่งให้เป็นฉาก ๆ ลูกจ้างก็ต้องได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิม แต่นับจากวันนี้แล้วคิดว่าคงได้เห็นอะไรถูกต้องในบริษัทนี้บ้าง อย่างนอยก็เรื่องวันหยุด และเวลางาน ถ้าไม่ได้ลดเรื่องเวลางานก็ขอให้ได้วันหยุดตามกฎหมายแรงงานทั่วไป

TOP