Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำไมบริษัทถึงมีสิทธิ์หักเงินพนักงานเกินความจิงด้วยคับ เรื่องก็คือ บริษัทอนุญาตให้พนักงานมาสายได้จำนวน 5 ครั้งหลังจากนี้แล้วจะให้เขียนใบลาซึ่งถ้าใครมีสิทธิ์การลาเยอะก็ลาไปปกติแต่ถ้าไม่มีจะเป็นการหักเงินซึ่งการหักดังกล่าวมันเกินความเป็นจิง…ตังอย่างเช่นพนักงานมาสาย 1 นาทีขึ้นไปก็หักเขาครึ่งชั่งโมงส่วนใครมีวันลาก็ไม่โดนหักเงินแต่หักวันลาแทนเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน หลายๆคนรวมกันก้อหลายบาท ค่าแรงแค่วันละ 300 จะเอาเปรียบอะไรพนักงานหนักหนาทำไมไม่หักตานาทีที่สายล่ะ….

TOP