Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ที่เกาะพะงันมีแรงงานต่างด่าวชาวพม่าเป้นจำนวนมากแต่มีปัญหาอยู่ว่าแรงงานส่วนหนึ่งไม่มีนายจ้างที่ชัดเจนคือให้คนในพื้นที่เป็นนายจ้างโดยแรงงานกลุ่มนี้จะจ่ายค่าจัดทำให้ครั้งละ4-5พันบาทต่อครั้งโดยแรงจะทำการรับงานกันเองโดยไม่มีนายจ้างควบคุม จะแก้ไขอย่างไร

TOP