Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายจ้างเลิกจ้างโดยบอกกล่าวทางว่า เท่านั้ และผมได้ไปร้องที่ศาลแรงงาน ขั้นต้นศาลแรงงานตั้นสินว่าผมจะได้รับค่าชดเชยแต่นายจ้าง ขอใช้สิทธิยกคำร้องต้องขึ้นศาล หลังจากนั้นผ่านมา4เดือน นายจ้างได้ส่งเมล์ไปหา ลูกค้าเก่า โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผม โดยไมมีการเบลอตัวเลขใดๆเลย มีเลขประจำตัวบัตรประขาขน วันเกิด และที่อยู่ อย่างนี้ นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

TOP