Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นโยบายพรรคเพื่อไทยบอกว่าสร้างงงาน100,000อัตรา หาที่พักให้หนี้ หางานให้ทำ หาเงินให้ใช้ หาโอกาสใหม่ให้คนไทย ผมขอให้รัฐมนตรีเผดิมชัยดำเนินการตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย ภายในปีหน้าด้วยนะครับ เพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีงานทำ จะได้ลดปัญหาการว่างงาน เพราะคนไทยส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำ เพราะตกงาน ไม่มีที่พัก นอนข้างถนนก็มีครับ

TOP