Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัทที่ทำงานปัจจุบันมีข้นตอนการขึ้นเงินเดือนที่คุมเครือมาก โดยบริษัท อ้างว่า เป็นนโยบายมาจากต่างชาติหรือ สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ ปัจจุบันพนักงานจะต้องทำงานมากกว่า 12 เดือน ถึงจะได้ขึ้นเงินเดือน สรุปเฉลี่ยประมาณ 14-18 เดือน กว่าจะได้เงินเดือนขึ้นในแต่ละปี อยากสอบถามว่า แบบนี้ พนักงานสามารถเรียกร้องอย่างไรบ้างคะ ทั้งๆที่ บริษัทฯมี กำไรทุกปี รู้สึกเหมือนโดนฝรั่งข้ามชาติเอาเปรียบ อะคะ และปีนี้อัตราขึ้นเงินเดือนก้อต่ำมาก โดนอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดี ก้อต้องย้ำอีกทีว่าบริษัทฯ ในไทยยังกำไร ตอนนี้ใครทนไม่ได้ก้อลาออกไป แต่คนที่ทำงานมานานแล้ว อายุเยอะๆ ก้อหางานใหม่ยาก ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมได้ที่ไหนค่ะ ฝรั่งข้ามชาติอาจจะกลัว ถ้าเราอาจว่ามี กฎหมายไทย คุ้มครอง อะคะ ขอคำแนะนำด้วยคะ

TOP