Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัท ชัดเจน 999 จำกัด ไม่จ่ายเงินเดือนหลายเดือนแล้วครับ ผลัดมาตลอดและไม่ให้พนักงานออก หากใครออกไป เขาก็บอกว่าทิ้งบริษัท และจะมีผลกับเงินที่ค้างอยู่ ส่วนใครอยากฟ้องก็ฟ้องเลย เพราะเขาไม่กลัว กฎหมายแรงงานทำอะไรเขาไม่ได้หรอก กว่าจะฟ้องก็นานหลายเดือนกว่างานราชการจะทำงานเสร็จ เขาไม่กลัว และเขาก็จะไม่จ่ายเงินเดือนที่ค้างด้วย หากพนักงานคนใดไปฟ้องศาลแรงงาน ครับ ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร สำหรับพนักงานอย่างผมครับ วอนท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยครับ

TOP