Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัท เพิซ เป็นบริษัทที่ตั้งดำเนินงานเป็นคล้ายๆโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า มีลูกน้องมากกว่า10คนขึ้นไป แต่ไม่มีประกันสังคมให้ลูกน้องในโรงงานจะมี 3ฝ่ายคือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายผสมปุ๋ย ค่าแรงได้แค่วันละ 210 บาท ไมมีพักเบรก ไม่มีประกันสังคมให้ ถ้ามีโอทีจะบังคับให้ทำทุกคน ใครไม่ทำหรือหนีกลับบ้านจะโดนหักเงินเดือน เข้างานตั้งแต่ 07.45นาที กกินข้าว 12.00-13.00น. เลิกงาน 17.00 น. วันหยุดจะหยุดทุกกวันอาทิตย์ วันหยุดราชการก้อมี แค่วันแม่ วันพ่อ วันปิยะ วันสงกาน วันปีใหม่เท่านี้ เรื่องที่จะร้องเรียนคือ ประกันสังคมนายจ้างไม่ยอมทำให้ ถ้าเกิดบาดเจ็บในงานหรือมีใบรับรองแพทย์มาให้ก้อไม่มีค่าชดเชยอะไรตอบแทน กรณีที่เราจะหยุดไปธุระ ต้องไปลางานเองที่ออฟฟิด จะไม่โดนหักค่าจ้าง แต่หากไม่ไปลาที่ออฟฟิดจะโดนหักค่าจ้างที่เราทำงานไปแล้ว 200บาท ซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยกับลูกจ้าง ขอบคุณค่ะ

TOP