Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บ. ไทยไพรพรรณ สมุทรปราการ จ่ายเงินเดือนให้พนักงานบ้าง ไม่จ่ายบ้าง ตอนนี้พี่สาวทำมา 3 เดือนยังไม่ได้ค่าจ้าง หรือบ้างครั้งจ่ายแค่ 2000 เหมือนจะบีบให้พนักงานออกเองโดยไม่ต้องจ้างออก มีพนักงานหลายคนไปฟ้องกรมแรงงาน ทางบริษัทก็จ่ายให้นิดหน่อย รบกวนช่วยตรวจสอบ บริษัทนี้หน่อยว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ควรจะเปิด ควรจะปิดไปแล้วจ่ายเงินให้พนักงาน ตอนนี้พนักงานส่วนใหญ่ที่ทนอยู่เพราะต้องการให้จ้างออก และจ่ายเงิน ขอบพระคุณค่ะ

TOP