Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บ.OEM ส่งผมไปทำงานในตำแหน่ง พนักงานผลิต ผลิตภัณท์ยาง แต่ส่งผมไปทำงานคนใช้ ไปตัดหญ้า ถอนหญ้า และต่าง ๆ นานา ตามประสาคนใช้ ผมได้แจ้ง 1955 เพื่อให้มาช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งชื่อ พี่อนงค์ ผมจำได้ อยู่ที่แรงงานเมืองไทจง ซึ่งเป็นคนพาตำรวจและเจ้าหน้าแรงงานไปช่วยเหลือผม วันที่ 9 เมษายน 53 และได้ไปให้ปากคำที่โรงพักเมืองตาหลี ด้วย ผมอดทนมานานแล้วนะครับ เพราะการกระทำของเจ้าของบ. OEM ที่เมืองไทย กับที่ ไต้หวัน เป็นเจ้าของเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นเค้ายอมรู้ดีว่าจะส่งผมไปทำงานอะไร เพราะงานที่บ.จ้าเจียว ตาหลี มีคนงานไทยทั้งหมด รวมผม 3 คน ทุกคนล้วนทำงานผิดตำแหน่งหมดเลย แต่ไม่มีใครแจ้งเพราะบ.จ้าเจียว ให้เงินเพิ่ม แต่สำหรับผมเงินมันก็สำคัญนะ แต่จะให้คนไทยที่ต้องการไปทำงานเพื่ออนาคต แต่ต้องมาตากแดดทั้งวัน ใช้งาน ถูกดูถูกเยียดยามตลอดเวลา ทางกระทรวงทำไมใช้เวลานานจังเลยครับ อย่างงี้ก็แย่ซิครับ ผมว่าควรจะต้องสิ้นสุดซะทีละมั่งครับ มันนานเกินไปแล้วครับ เงินมันไม่น้อยนะครับ ตั้ง 78000 บาท คนจน ๆ อย่างผมมันลำบากนะครับ วรกร 083 2484150

TOP