Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปรกติจ้างเป็นรายเดือน แต่เดือนนี้ออกกลางเดือน วันที่ 16 อยากทราบว่า.. แบบนี้ต้องจ่ายค่าแรงยังไง?? คิดเป็นรายวันหรือครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนนี้มีวันหยุดยาว

TOP