Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมเป็นลูกจ้างกรมการจัดหางานเงิน 7940 มาแล้5ปีทั้งๆที่จ้างวุฒิปริญญาตรี บอกก่อนนะครับไม่ได้หวังว่าจะได้15000 บ/เดือน นะครับ พอดีราคาของขึ้นไปรองแล้วแต่เงินเดือนเท่าเดิมครับ

TOP