Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้ป่วยทำเรืองเบิกผ่าน รพ.กลางเดือน ธค.55 โดยทางรพ.แจ้งว่าจำเป็นต้องผ่านรพ.เท่านั้น ผู้ประกันตนไม่สามารถยื่นด้วยตนเอง และรพ.แจ้งว่าใช้เวลา ประมาณ 3 เดือน เมื่อถึงเวลาที่คาดว่าจะได้รับการคืนเงิน ปรากฏว่าทางรพ. ลืมยื่นเรืองให้และยื่นไปเมื่อต้นพฤษภา 56 ได้รับข้อมูลว่าอนุมัติเมื่อ 4 กรกฎาคม 56 สอบถามทางประกันสังคมแล้วได้คำตอบว่าหลังอนุมัติแล้วประมาณ 2เดือนถึงจะได้เงินคืน อยากรู้ว่าทำไมถึงใช้เวลานานมาก เวลาส่งเงินประกัน เรียกเก็บได้ทันที และที่สำคัญส่งเงินประกันมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีแล้ว

TOP