Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ฝรั่งซื้อ j wood คนนี้ที่นี้ชอบดูถูก ดูหมิ่นคนไทย มากครับ คนไทยทำงานเหมือนทาส เลยครับ กินข้าว กินกาแฟ ก็ จับเวลา ทำกับคนไทยเป็นทาส ทั้งที่ พวกเรามาทำงานเลียงครอบครับ ใครทำไม่ถูกจัยก็ถูกไล่ออก ไม่มีความมั่งคนในที่ทำงานเลยครับ พนักงานที่นี้ ต้องอดทุน ทำงาน ฝนตกลมแรงก็ให้ทำงานงานซึ่งมันไม่ปลอดภัย เลย อยากให้ช่วยมาตรวจสอบ คนไทยที่นี้เดือนร้อนมากครับ อยากจะออก แต่ก็กลัวไม่มีงานทำ พวกเราต้องหาเงินเลียงครอบครับ ต้องกล้มหน้ากล้มตาทำงานไปตามยัดถากรรม

TOP