Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รบกวนสอบถาม เรื่องเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำของปริญญาตรี อยู่ที่ 15000 บาทต่อเดือน ไม่รวมเงินอื่นๆใช่หรือไม่ แล้วถ้าได้ไม่ถึงขั้นต่ำตามวุฒิปริญญาตรี สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง

TOP