Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปี ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วัน ถูกต้องหรือเปล่าครับ ถ้าถูกต้อง บริษัท ที.อาร์.ซี โพลี่แพค จำกัด 1/24,1/26 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ไม่เคยให้ลูกจ้างลาหยุดพักผ่อนเลย มีเพียงวันหยุดตามประเพณีเท่านั้น ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบ ให้ด้วยนะครับ

TOP