Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานที่ประกอบการที่ดิฉันทำงานอยู่เป็นแค่ออฟฟิศเล็กๆ มีพนักงานประจำออฟฟิศไม่เกิน 10 คน แต่อยากจะร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับในการปฏิบัติงานหลายๆ ข้อที่ไม่มีความเป็นธรรมเช่น วันหยุดประจำปีก็ไม่ครบ 13 วัน ในการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และภายในระยะเวลา 30 วันก่อนออกต้องทำงานให้ครบ (หมายถึงถ้า 30 ก่อนออกมีการลาหยุด หรือลาป่วย ทำให้เวลาไม่ครบ 30 วัน) นายจ้างก็จะไม่จ่ายค่าประกัน ที่ได้มีการหักเอาไว้ล่วงหน้าตอนเข้ามาทำงานเดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 1 ปี และในสถานที่ประกอบการก็ไม่มีการติดป้ายประกาศวันหยุด สำหรับคนที่ทำงานครบ 1 ปีแล้วก็ไม่มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ และอื่น ๆ อีก ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าสถานประกอบที่เป็นสถานที่เล็ก ๆ และพนักงานน้อยนั้นจะสามารถใช้กฎข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้เหมือนอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หรือไม่ และถ้าหากดิฉันอยากจะร้องเรียนแต่ไม่ต้องการให้นายจ้างทราบว่าใครคือผู้ร้องเรียน จะกระทำได้วิธีไหนบ้างค่ะ และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือไม่ และก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบจะมีการติดต่อกลับมายังนายจ้างก่อนล่วงหน้าหรือไม่ (เนื่องจากกลัวว่าถ้ามีการติดต่อกลับมาก่อนจะเกิดการพูดคุยกันก่อนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เห็นว่าสถานประกอบการแห่งนี้ทำถูกกฎหมาย) จึงอยากจะขอคำแนะนำ เพราะทำงานก็เหนื่อยแล้ว เงินเดือนก็น้อยแุถมยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก รบกวนด้วยนะค่ะ

TOP