Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีครับผม นายพันกร สมานิตย์ ผมอยากทราบเรื่องที่ผมร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเหลียนหยางที่ส่งผมไปทำงานที่ไต้หวันและผมโดนส่งกลับมา เนื่องจากปัจจุบันผมได้รับเงินคืนจากบริษัทเหลียนหยางจำนวน 50,000แต่ผมไม่พอใจจึงได้ได้นำเอกสารและหลักฐานไปยื่นร้องเรียนกับกรมแรงงานเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนในส่วนทีผมควรจะได้รับเพิ่มอีกผมอยากทราบว่าเรื่องดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เบื้องต้นหลักจากที่ผมได้ยื่นเรื่องต่อกรมแรงงานต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเหลียนหยางติดต่อเข้ามาเพื่อเจรจาเบื้องตนที่ได้คุยกันบริษัททางบริษัทขอจ่ายเพิ่มอีก 20,000 หมื่น เมื่อวันที่ 20/01/2553 แต่ผมไม่ตกลงเพราะผมเสียเปรียบบริษัทมากเกินไป เนื่องจากตอนที่ผมกลับมาผมได้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเองทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 14,000 เหรียญไต้หวัน ขอความเห็นใจด้วยครับ

TOP