Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะทราบเรื่องค่าเสี่ยงภัยในทะเล ผมทำงานอยู่ในทะเล อยู่ที่แท่นผลิตก๊าชธรรมชาติ กับบริบัทอดิศรสงขลา แต่ทำงานให้กับบริฐัทเชฟรอน ซึ่งเป็นพนักงาน รายวัน แต่เป็นพนักงานประจำของแท่นผลิต นั้น ซึ่งทำงานมา 10 ปี แล้ว แต่ไม่เคยได้ค่าเสี่ยงภัยเลย ซึ่งความจริงแล้วมันน่าจะได้ค่าเสี่ยงภัยในการทำงาน เพราะว่า พนักงานของ เชฟรอนเองได้ค่าเสี่ยงภัยในการทำงาน วันละ พันก่วาบาทต่อคืน แต่พนักงานอดิศรที่ทำงานให้บริษัทเชฟรอนที่ทำงานที่เดียวกัน ทำงานเหมือนกันทุกอย่าง ขึ้น-ลง พร้อมกัน พักที่เดียวกัน กลับไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยเลยสักบาท ผมคิดว่าท่านหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะลงมาดูเล คนทำงานบ้างนะครับ เพราะพนักงานรับเหมาถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด เป็นเวลา เป็น 10 ๆๆ ปี แต่ทางรัฐบาลไม่เคยเข้ามาดูเลเรื่องนี้เลย ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ

TOP