Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เคารพ ดิฉันลูกจ้างเหมาในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะมีเรื่องอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณายกระดับลูกจ้างเหมาหน่อยค่ะ ในเรื่องสิทธิที่ควรจะได้รับ ประการแรก กองทุนประกันสังคม ลูกจ้างเหมาไม่มีกองทุนประกันสังคม ทั้งๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอยู่ในกระทรวงแรงงาน ควรน่าจะมีสวัสดิการให้กับลูกจ้างบ้างเถอะ เวลาเจ็บป่วย คลอดบุตร หรืออะไรหลายอย่าง ประการที่สอง ค่าตอบแทนในการทำงาน ลูกจ้างเหมาทำงานหนักเหมือนข้าราชการ ข้าราชการเลื่อนขั้นไม่รู้กี่ครั้ง ลูกจ้างเท่าเดิม 7930 บาท ประการที่สาม ค่าเสี่ยงภัยในการทำงาน ลูกจ้างเหมาก็ทำงานเหมือนข้าราชการ ลงพื้นที่พร้อมกัน เสี่ยงภัยไม่ได้ 2,500 บาท น่าจะอนุมัติให้แก่ลูกจ้างเหมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เรื่อง เงินเสี่ยงภัยนี้สำรวจไม่รู้กี่ครั้ง ปีหนึ่งไม่รู้กี่รอบแล้ว ว่าลูกจ้างในหน่วยงานมีกี่ ท่านค่ะช่วยพิจารณาหน่อยในปีงบประมาณ 2554 ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

TOP